Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Aktuality

Inovace výuky na vyšším gymnáziu – MATEMATIKA 2

Inovace výuky na vyšším gymnáziu – MATEMATIKA 2

Ve školním roce 2010/2011 byla uskutečněna výuka podle pracovních listů v tématech Stereometrie a základy deskriptivní geometrie, Goniometrie a Rovnice a nerovnice. S ohledem na to, že poměrně hodně studentů mělo potíže s technickou částí pracovních listů, tedy s používáním programů GeoGebra a CABRI II, začnu výhledově se seznamováním s těmito programy už v nižších ročnících. Konkrétně v primě při výuce středové souměrnosti.

 

Práce v laboratoři

Práce v laboratoři

Praktické činnosti v laboratoři jsou dokončeny. Studenti celý rok pracovali podle protokolů vypracovaných v rámci klíčové aktivity 05 Inovace výuky chemie. Fotografie zachytila studentky kvinty, jak vyhodnocují výsledků a vypracovávají závěry, které vyplývají z mnohem zábavnější vlastní laboratorní práce.

 
 

Výuka matematiky pomocí interaktivní tabule

Na našich hodinách matematiky nejsme zaprášeni od křídy, či umazáni od špinavé houby na mytí tabule. Máme tabuli interaktivní. Výuka s ní probíhá mnohem víc jednoduše, než učení klasické. A díky tomu o hodinách stihneme probrat víc látky, než kdyby nám ji paní profesorka postupně kreslila. Grafy jsou přehledné, barevné a přesné.

 

Prezentace odborné práce

Prezentace odborné práce

V českobudějovickém Domě dětí a mládeže se 4. května konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kam naše škola již řadu let posílá své zástupce s velmi kvalitními pracemi. Samozřejmě ani tento rok nebyl výjimkou a v tomto kole Česko-anglické gymnázium reprezentovaly mimo jiné studentky Kateřina Helena Grünwaldová, Klára Zýková a Eva Bícová ze septimy, které v tomto školním roce navštěvují inovovaný předmět Studijní a prezentační dovednosti. Utkaly se s konkurencí zástupců středních škol z celých jižních Čech.